مشخصات QC

تجهیزات پیشرفته و تکمیل شده HJ در آزمایش آزمایشگاه برای اطمینان از کنترل کیفیت بالا

 

 

تست دمای تحمل.

 

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 0

 

 

تجهیزات آزمایش خستگی برای تعلیق نوع آمریکایی

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 1

 

 

تجهیزات آزمایش خستگی برای تعلیق نوع آمریکایی

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 2

 

 

 

دستگاه تست خستگی برای CAMSHAFT

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 3

 

 

اندازه گیری پاکسازی بلبرینگ چرخ

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 4

 

 

دستگاه تست تورم خودکار

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 5

 

 

دستگاه تست ترمز محور AXLE

Guangzhou Huajing Machinery Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 6

پیام بگذارید