چین سیستم تعلیق IATF Huajing Rocker Bogie High Mount Spoke

سیستم تعلیق IATF Huajing Rocker Bogie High Mount Spoke

مورد: تعلیق بوگی
سلسله: سری اسپوک با نصب بالا
محل منبع چین
چین 1840mm Track Bogie Suspension Mechanism سری نصب بالای ISO9001 ذکر شده است

1840mm Track Bogie Suspension Mechanism سری نصب بالای ISO9001 ذکر شده است

مورد: تعلیق بوگی
سلسله: سری نصب بالا
زمان تحویل: 30 روز
1